۳۵۰۰ كتاب نفیس فارسی در یك سی دی

۳۵۰۰ كتاب نفیس فارسی در یك سی دی

برای اولین بار در ایران تولید شد ! بیش از سه هزار و پانصد كتاب گوناگون در یك سی دی. « رُمان ، تاریخی ، مذهبی ، دیوان اشعار شعرا ، پزشكی ،ادیان ،تخصصی، منطق، فلسفه، روانشناسی ، كلام ، كودكان ، دعا ، آموزش ، اخلاقی ، اجتماعی ، فقه ، حكایات ، رجال ، هنری ، ادبی ، و …….»

بیشتر بخوانید